מה הוחלט בעצרת הרבבות? קריאות העצרת

במעמד גדולי ומאורי הדור ורבבות עמך בית ישראל בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל לעצרת תפילה והתעוררות, קדוש שם שמים, […]

במעמד גדולי ומאורי הדור ורבבות עמך בית ישראל בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל לעצרת תפילה והתעוררות, קדוש שם שמים, ומחאה המונית, על המרידה במלכות שמים וגזירת הגיוס בכפיה לתלמידי הישיבות והכוללים, והכוונה לגזור רח”ל על עקירת התורה ולהשית על לומדי תורה שתורתם אומנותם עונש פלילי עד כדי השלכתם לבית הכלא
קוראת העצרת כדלהלן:

א. העצרת דורשת מהשלטונות שלא לחוקק כל חוק שיש בו משום פגיעה בלומדי התורה הכופה אליהם לפרוש מלימוד התורה עד כדי השלכתם לכלא, דבר שיש בו משום עקירת התורה ישראל וחילול שם שמים.

« הצטרפו לעמוד של שטיבל בפייסבוק לקבלת עדכונים באופן קבוע »

פרסומת:

ב. העצרת קוראת לכל תלמידי הישיבות והכוללים לא להתגייס לצבא בשום פנים ואופן, לא להיכנע לפיתויים ולעונשים כל שהם, ולא לשתף פעולה עם תוכניות הצבא למיניהם בכל אופן שהוא.

ג. העצרת פונה לממשלה ולראש הממשלה בקריאה שלא לגרור את הציבור למערכה מיותרת בעניינים הנוגעים לציפור נפשה של היהדות החרדית, בכל ענייני היהדות והדת, דברים שלא יגבירו את השלום בין חלקי העם.

ד. העצרת קוראת לממשלה ולראש הממשלה לא לשנות מהנוהלים שהיו עד כה ולפחות להמשיך את הסטטוס קוו שהיה קיים בארץ ישראל מאז ומתמיד, בנוהלי הגיוס, ובכל ענייני הדת, ולא לחדש גזירות על הציבור החרדי ועל עולם התורה ולהצר צעדיו בכל צעד ושעל.

ה. העצרת קוראת בשם גדולי ומאורי הדור, מתוך מעמד קידוש השם נורא הוד זה, לכלל הציבור הגדול הנאמן לה’ ולתורתו, עם ה’ חזקו ונתחזקה, אל תחתו ואל תיראו, אין לנו שיור רק התורה הזאת, לימוד התורה וקיום מצוותיה בקדושה ובטהרה, הם חומת המגן לעם ישראל בכל מקומות מושבותיו מפני כל צרה וצוקה, והם גם יעמדו בזמנים קשים אלו הפוקדים את בית ישראל, כפי שעמדו לבית ישראל בכל הגלויות, וכפי שנעשו נסים לאבותינו בימי הפורים בימים ההם כן גם נזכה לישועה בזמן הזה.

השי”ת ברוב רחמיו וחסדיו בודאי ישמע לשוועתנו ויקבל תפילותינו לרחמים ולרצון, ויחיש לגאלנו ולהוציא מצרה לרווחה ומאפילה לאור גדול בביאת משיח צדקנו בב”א.